Børnetestamente

Auken, Charlotte, advokat

Et børnetestamente er et dokument, forældre kan oprette som tilkendegivelse om, hvem der skal have forældremyndigheden, hvis den eller de, der har forældremyndig-heden dør inden barnet bliver myndigt.

Tilkendegivelsen kan laves formløst på et stykke papir eller som et egentligt testa-mente, der underskrives for notaren. Ved sidstnævnte fremgangsmåde er man sikker på, at det kommer frem, når man er død.

Et børnetestamente er ikke juridisk bindende, men vil som regel altid blive fulgt, hvis det ikke strider mod barnets tarv. 

Det er Statsamtet, der træffer afgørelse herom.

Hvis man har forældremyndigheden alene, skal man være opmærksom på, at den an-den biologiske forælder altid vil have fortrinsret til forældremyndigheden uanset, hvad man skriver i et børnetestamente.

Reglerne om børnetestamente findes i Lov om Forældremyndighed og Samvær § 15.