Kreativitet og småbørn

Thorn, Helene, psykolog

Leg

Barnet vil i sit første leveår i stigende grad eksperimentere og undersøge alt i dets nærhed. Barnet er meget nysgerrigt og interesseret i sine omgivelser. Alt bliver vendt og drejet på nye og anderledes og indimellem meget kreative måder.
Fra 1 års alderen, vil barnet i stigende grad efterligne andre børns gøremål; ligesom barnet også vil nyde at lege ved siden af et andet barn. F.eks. vil to 1-årige børn meget gerne sidde ved siden af hinanden i sandkassen, mens de leger med hver sin skovl; de leger ikke rigtig sammen, men de er alligevel tydeligt sammen med hinanden. Denne måde at lege sammen på kaldes parallelleg.

I løbet af barnets 2. og 3. år udvikler barnets leg sig meget. Ca. 1 år gammel leger barnet mest med ting på nogenlunde samme måde, som det ser tingene bruges af de voksne. F.eks. vil barnet prøve at hamre med en hammer eller putte en ske i munden.

Når barnet er knapt 1½ år gammel vil det begynde at undersøge tingene, før det leger med dem. Barnet vil f.eks. nu ofte undersøge en hammer på forskellige måder – kan den holde balancen oprejst, kan den trille? – før barnet hamrer med den.
Når barnet er ca. 1½-2 år gammel sker der en meget tydelig forandring i barnets leg. Barnet vil nu begynde at bruge ting som om, det er noget andet. Tidligere brugte barnet en ting, som den var. En klods var en klods. Den kunne undersøges på forskellige måder, men det var en klods. Et barn på 1½-2 år vil begynde at lege at f.eks. en klods er en bil, eller at en banan er en mobiltelefon. Denne type leg kaldes symbolsk leg, fordi en ting bliver brugt som symbol for noget andet.

Barnet vil være meget glad for musik og sang. Det er særlig glad for sange med fagter, f.eks. ”Lille Peter edderkop”.
Barnet vil også være glad for selv at lave musik. Enten på musikinstrumenter eller ved at synge. Det er dog ikke sikkert, at melodierne er genkendelige for andre.

 

Tegning

Barnet vil nyde at male med fingermaling, eller at sætte nogle streger på et papir med nogle store farver; ikke for at opnå et bestemt resultat, men for at nyde opdagelsen af, at barnet kan påvirke sin verden og afsætte mærker på papir. Klatterne eller stregerne er stadig ikke planlagte; de forestiller ikke et billede eller en idé, barnet i forvejen havde i hovedet. Barnet vil dog efterhånden begynde at sige lidt om, hvad det synes stregerne ligner – efter stregerne er sat på papiret.
Først omkring 3-års alderen vil barnet begynde at opdage, at det selv styrer stregerne på papiret, og at stregerne kan forestille noget. Det er altså først fra denne alder, at barnet kan begynde at planlægge, hvad det gerne vil tegne, inden det starter med at tegne.

Kreativiteten er altså præget meget af at undersøge og eksperimentere. Barnet vil dog omkring 3 års alderen begynde at føje nogle små historier til legen og til det, der tegnes eller males.