Sproget hos småbørn

Thorn, Helene, psykolog

Der er store forskelle på det enkelte barns sprogudvikling. Nogle børn følger den udvikling, som beskrives her. En del børn kommer dog senere i gang, bl.a. fordi de måske ikke kan høre særlig godt på grund af f.eks. gentagne mellemørebetændelser. Langt de fleste af disse børn kommer dog i gang med at bruge sproget uden de store problemer, når de begynder at kunne høre normalt igen.
Det er især i løbet af barnets andet leveår, at der tydeligt sker en stor udvikling i barnet sprog.

Ca. 1 år gammel begynder barnet så småt både at bruge og forstå enkelte ord. Barnet begynder at bruge sproget til at give udtryk for sine behov, f.eks. ”mad” eller ”mer´”. I løbet af det næste års tid kommer der mange flere ord til; først langsomt, og så hurtigere og hurtigere. Barnet lærer mange ord ved at efterligne noget, barnet har hørt andre mennesker sige.

Omkring 1½ år gammel begynder barnet for alvor at sætte flere og flere ord sammen. Dette giver helt nye muligheder. Barnet vil nemlig nu kunne begynde at tænke over sig selv og sine handlinger. Barnet vil også i stigende grad kunne fortælle om det til andre mennesker. Andre mennesker kan også give barnet simple forklaringer. Barnet vil dog fortsætte med at ”tale sort”, eller pludre, i lang tid endnu.

Barnet bruger selvfølgelig sproget til at kommunikere med andre mennesker. Barnet bruger dog også sproget, når det leger, og her vil barnet ikke absolut fortælle noget til nogle, men fortæller til sig selv.
Barnet vil også bruge sproget som en hjælp til at få styr på sin verden. Barnet kan f.eks. finde ud af, at ”biler” er sådan nogle larmende ting, der bevæger sig; og ikke kun den bil, barnet plejer at køre i. Barnet bruger altså i stigende grad sproget til at kategorisere sin verden med.

Ca. 2 år gammel kan barnet begynde at forstå mere abstrakte ords betydning. F.eks. vil det måske kunne forstå sætninger som: ”put bilen under bordet”; eller ”Giv mig den lille bil”.
Ca. 2½-3 år gammel kan barnet så mange ord, at det bliver væsentligt lettere for forældrene at forstå barnets tanker og behov. Barnet begynder nu også at kunne forstå kortere forklaringer.