Sproget hos spædbørn

Thorn, Helene, psykolog

Spædbarnet har naturligvis ikke noget sprog, det kan tale med. Alligevel viser undersøgelser, at spædbarnet reagerer på sprog allerede fra fødslen. Når barnet lytter til det talte sprog, bevæger det sig faktisk i takt til stemmen, så længe der tales. Ligesom barnet ændrer sine bevægelser, når der er små pauser i det talte sprog. Spædbarnet reagerer ikke på, hvilket sprog, der tales, men barnet er altså allerede fra fødslen opmærksom på sproget.
Det kan indimellem være vanskeligt for forældre at finde ud af, hvad deres spædbarn har brug for, og vil have dem til at gøre. Skal bleen skiftes, er barnet træt, eller vil det bare ”tales” med? Der kan være mange muligheder. Så længe barnet ikke har noget egentligt sprog, må forældrene søge at aflæse barnets signaler. Forældrene er nødt til at forsøge sig frem, og lærer efterhånden deres spædbarns forskellige lyde og bevægelser at kende.
Børn har dog eet meget effektivt signal: gråd. Ved at græde kan barnets omgivelser gøres opmærksom på, at noget er forkert. Det har naturligvis altid været vigtigt for et barns overlevelse, at dets omgivelser reagerede på barnets signal; og gråd påvirker faktisk os alle så stærkt, at vi ikke bare kan overhøre det. Undersøgelser viser, at voksne får øget deres blodtryk og hjerterytmen stiger, når de hører spædbarnsgråd. Dette gælder ikke bare forældre, men også voksne, der ikke selv har børn.

Spædbarnet begynder rigtigt at opdage, at det kan bruge lyde ca. 10-12 uger gammel. Det siger høje lyde, gurgle-lyde eller hvad det nu opdager, at det kan få frem. Lydene bruges både, når spædbarnet ligger alene, men også sammen med andre. Sammen med andre mennesker vil spædbarnet endda kunne føre en ”samtale”. Det vil sige nogle lyde, for så at afvente et svar fra den anden person, og så igen sige lyde.

Ca. 4 mdr. gammel begynder barnet at pludre; at lave mere sammenhængende lyde. Disse pludrelyde er ens, ligegyldigt hvilket sprog, barnet hører blive talt. Også døve børn vil starte med at pludre i denne alder. Døve børn vil dog efterhånden stoppe med at pludre, mens hørende børn vil pludre mere og mere, så det lyder som et sprog. Ca. 8-9 mdr. gammel, vil barnet begynde at efterligne nogle enkelte ord, og ca. 9 mdr. gammel vil barnet holde op med at pludre de lyde, som ikke findes i det sprog, det hører talt til dagligt.

Barnet vil også kommunikere uden lyde, og vil f.eks. 7-9 mdr. gammel være meget opmærksom på deres forældres ansigtsudtryk, når det kravler bare lidt væk.

Når barnet er omkring 1 år gammel, vil det begynde at bruge og forstå enkelte ord. Ordene er måske kun forståelige for den nære familie, men er alligevel starten til et egentligt sprog. Barnet vil reagere på sit eget navn, og stoppe – eller i alt fald tøve – når der bliver sagt ”Nej!”.