Boel Prøven

Dyhrberg, Lena, sundhedsplejerske

Boel prøven er et tilbud fra sundhedsplejersken. Besøget tilbydes når barnet er mellem 7 og 10 måneder, bedst når barnet er 8 måneder.
Boel prøven eller 8 mdrs. besøget, som det også kaldes, er en opmærksomhedstest, en grov høre og synsprøve samt en vurdering af barnets udvikling.
Ved selve Boel prøven, som kun tager højst 5 min. observerer sundhedsplejersken :

 
 
 • Om barnets hovedbevægelser er sikre
 • Om barnet kan holde øjenkontakt
 • Om barnet vil tage griberen (en tyk rød pind)
 • Om barnet holder griberen fast
 • Om der er kontaktsmil med barnet
 • Om barnet følger griberen med øjnene
 • Om barnets øjenakser er parallelle (skeler barnet)
 • Om barnet pludrer ved kontakt
 • Om barnet stopper griberen i munden og følger barnet snurren (en sølvuro med 2 ringe indeni hinanden) med øjnene
 • Om barnet vender sig til venstre og til højre efter klokken (en sølvklokke som sundhedsplejersken bærer om fingeren i en ring)
 • Om barnet vender sig til venstre og til højre efter bjælden (en sølvbjælde som sundhedsplejersken bærer om fingeren i en ring)
 
 

Ovennævnte observationsskema er aftegnet i barnets bog, som sundhedsplejersken udleverer ved hendes første besøg i familien.

 

Hvad kan være galt ?

Det barnet oftest ikke opfylder, er reaktion på klokke eller bjælde. Er det en overraskelse for forældrene, at barnet ikke hører det hele og pludrer barnet, er årsagen ofte forkølelse. Der skal hos nogle børn ikke meget forkølelse til før det påvirker hørelsen. Det er da væske der nedsætter barnets hørelse. Væsken opsuges normalt automatisk af organismen, og hørelse normaliseres.
Sundhedsplejersken tilbyder et opfølgende besøg, når barnet ikke er forkølet mere.
Det er bedst, hvis der er gået ca. 2 uger efter forkølelsen er ophørt, så er hørelsen som regel normal igen.
Er hørelsen fortsat nedsat, henviser sundhedsplejersken til hørecentralen.
Sundhedsplejersken henviser hellere en gang for meget end en gang for lidt, da nedsat hørelse gennem længere tid forsinker barnets sprogudvikling. Finder hørecentralen fortsat nedsat hørelse, vil barnet blive henvist til ørelægen.

 

Forældre kan selv kontrollere barnets hørelse.

Forældre kan selv kontrollere barnets hørelse. Er barnet 8-9 mdr. kan forældre observere om:

 
 
 • Barnet reagerer på sit navn
 • Barnet vender sig eller ser op, når I kalder
 • Barnet leger med de lyde det selv siger
 • Barnet efterligner jeres stemmer
 
 

Barnets øjenmotorik

Følger barnet med øjnene griberen i en lige linje? Det er sjældent barnet gør det hver gang. Men lykkes det bare een gang, viser det, at barnets højre og venstre hjernehalvdele er i udvikling til at samarbejde. Det er det, vi også ser, når barnet begynder at kravle.
En af de måder samarbejdet mellem de to hjernehalvdele stimuleres til at samarbejde på, er ved at barnet fra det er nyfødt vugges blidt fra side til side. Dette kan være i forældrenes arme, eller i en vugge som kan vugge fra side til side.
Barnets balancesans stimuleres også ved ovennævnte vuggebevægelser.

Mange forældre oplever Boel besøget som barnets første eksamen. Dette besøg af
sundhedsplejersken er dog blot en opfølgning af de tidligere besøg i familien. Ved hvert besøg vurderer sundhedsplejersken sammen med familien barnets fysiske og
følelsesmæssige udvikling.

 

Hvordan er barnets udvikling i øvrigt ?

Sidder barnet, triller, kryber, kravler det, kaster barnet ting på gulvet og leger: give tage leg?

 

Hvordan er sproget ?

Pludrer barnet varieret, dvs. med forskellige lyde, og tillige i stavelser, som f.eks. dada eller mama? Taler barnet, hører det også, da sproget læres ved at høre hvad familien fortæller.