Køb Kamagra 100 mg uden recept, pris på nettet

Fødesteder - Webdoktor Portal

Fødesteder

Dencker, Gitte, jordemoder

 

Hvor kan man føde?

Der er fire forskellige muligheder:

 
 
  • Hjemme
  • Fødeklinik
  • Kirurgisk fødeafdeling
  • Obstetrisk specialafdeling
 
 

Hjemmefødsel

Kvinden har ret til gratis jordemoderhjælp i hjemmet. Læge og jordemoder skal i følge Sundhedsstyrelsens retningslinier for svangerskab og fødselshjælp informere om muligheden for hjemmefødsel. Ofte vil det være den vagthavende jordemoder på hospitalet, der tager ud til hjemmefødsel. Kvinder med en ukompliceret graviditet, med eet barn i maven og med forventet ukompliceret fødsel, kan tilrådes at føde hjemme. Skønnes der derimod at være øget risiko for komplikationer i forbindelse med fødslen, skal lægen eller jordemoderen råde til, at kvinden føder på hospital. Men det er kvinden, der bestemmer, om hun vil på hospitalet eller blive hjemme.

 

Fødeklinik

Nogle steder i landet findes der fødeklinik på hospitalet. Der er en enkelt selvstændig fødeklinik i Skive. Klinikkerne er bemandet med jordemødre og visse steder også sygehjælpere. Det er kvinder med forventet ukompliceret fødsel, der kan tilbydes at føde på klinik.
Der er som regel ikke mulighed for lægehjælp på en fødeklinik, men da den ligger på hospitalet, kan kvinden hurtigt overflyttes til behandling på hospitalets lægebemandede specialafdeling, hvis der skulle opstå uventede komplikationer. Kvinden bliver på fødeklinikken i barseltiden og har således kun kontakt med een og samme personalegruppe.

 

Kirurgisk fødeafdeling

En kirurgisk fødeafdeling hører under en kirurgisk afdeling på hospitalet. Der er ikke nødvendigvis en speciallæge i fødselshjælp på vagt, men derimod en kirurgisk læge. Der er selvfølgelig jordemødre. Kvinder med forventet normal fødsel kan føde på kirurgisk fødeafdeling. Ved komplikationer vil kvinden blive overflyttet til specialafdeling, hvis det er muligt. Den kirurgiske læge er uddannet til at tage sig af akut opståede fødselskomplikationer. Hun kan således både lægge sugekop og lave kejsersnit. Der er ikke så mange kirurgiske fødeafdelinger tilbage, da amterne i disse år nedlægger dem, og flytter fødslerne til de store specialafdelinger. På kirurgisk fødeafdeling kan kvinden enten gå hjem ambulant, eller holde barselhvile på barselgangen.

 

Obstetrisk specialafdeling

På en obstetrisk specialafdeling er der foruden jordemødre en speciallæge i fødselshjælp på vagt. Desuden er der mulighed for assistance fra en børnelæge. Hvis kvinden har komplikationer i sin graviditet, eller har haft det i en tidligere graviditet, anbefales hun at føde på en obstetrisk specialafdeling. Er der risiko for komplikationer under fødslen, vil man ligeledes tilråde fødsel her. Kvinden kan dog også selv vælge at føde på obstetrisk specialafdeling, selvom hun forventes at have en helt normal fødsel. En fødsel på specialafdeling betyder ikke, at fødslen bliver håndteret som en mulig kompliceret fødsel.

 

Kan man selv vælge fødested?

Der er frit sygehusvalg i Danmark. I princippet bør man kunne vælge, hvilket sygehus man ønsker at føde på. Sådan er det ikke helt i praksis. Hvis man ikke i kraft af sin bopæl hører til et hospital, kan man kun føde der, hvis der er plads. Der er ikke frit sygehusvalg på universitetshospitalerne. Man kan naturligvis altid vælge at føde hjemme.

 

Hvordan vælger man fødested?

Ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge skal man vælge fødested. Det er lægen, der henviser den gravide til fødestedet. Sammen med lægen finder man frem til, hvilket sted der er bedst for den gravide og hendes familie. Man kan godt ombestemme sig i løbet af graviditeten.