Fødselsforberedelse

Dencker, Gitte, jordemoder

 

Kurser i fødselsforberedelse

Tilbudene om fødselsforberedelse er meget forskellige rundt om i landet. Nogle fødesteder tilbyder slet ikke fødselsforberedelse, nogle har kurser af varierende længde, mens andre begrænser det til en slags informationsmøder.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der tilbydes fødselsforberedelse på fødestedet, men amterne bestemmer, hvad de vil tilbyde. Skal man føde i et amt, hvor der ikke tilbydes fødselsforberedelse, er der mulighed for at tilmelde sig et kursus på en af aftenskolerne. Udbuddet på aftenskolerne er afhængigt af, hvor i landet man bor. Brochurer fås på biblioteket, hos læge eller jordemoder.

 

Skal man gå til fødselsforberedelse ?

Det er selvfølgelig helt frivilligt, men særligt hvis det er første gang, man skal føde, kan det være rart at få information om fødslen. Det er godt at vide lidt om, hvad man går ind til – det fremmer trygheden. Hvis man derimod ikke ved noget som helst om fødslen, er det let at blive bange og utryg.
Det er naturligvis muligt at skaffe sig viden om fødslen på andre måder end ved at gå til fødselsforberedelse. Der findes bøger, tidsskrifter og film, og man kan tale med andre, der har født. Fordelen ved at gå til fødselsforberedelse er, at man får lejlighed til at møde andre i samme båd. Man kan udveksle tanker og bekymringer. Hvis fødselsforberedelsen foregår på fødestedet, vil man få oplysning om, hvilke muligheder der er på det fødested, man har valgt. Man vil også kunne få svar på sine spørgsmål af en fagperson.
Fødselsforberedelse med øvelser der styrker den gravides krop, er der mange gravide, der har glæde af. Det er en stor belastning for kroppen at være gravid, og det er et stort stykke arbejde kroppen skal gøre, når den skal føde. Man kan sagtens træne selv, men nogle synes, at det er en fordel at skulle af sted til et kursus, for så får man det gjort. Samværet med andre gravide er også her en god sidegevinst.

 

Fødselsforberedelse på fødestedet

Hvis fødestedet tilbyder fødselsforberedelse, vil jordemoderen ved en af de første undersøgelser orientere om dette. De fleste steder vil faderen, eller en anden ledsager, kunne deltage om ikke hver gang, så i hvert tilfælde nogle af gangene. Hvis man ikke synes, at fødselsforberedelsen er omfattende nok – måske er der kun information og ingen fysisk træning – kan man vælge at supplere med et fødselsforberedelseskursus på aftenskolen.

 

Fødselsforberedelse på aftenskole

Nogle skoler har kun et enkelt fødselsforberedelseshold – andre har en vifte af forskellige kurser. Man må gerne deltage i kurser på aftenskoler, der ligger i en anden kommune, end den man selv bor i. Det kan være værd at undersøge de forskellige tilbud. Der kan være mange muligheder, specielt i storbyerne:

 
 
  • Tidlige graviditetskurser (fysisk træning)
  • Sene graviditeteskurser
  • Kombinerede kurser med både fysisk træning og teori om graviditet og fødsel
  • Kvindehold
  • Parhold
  • Særlige hold for flergangsfødende
  • Yoga for gravide
  • Fødselsforberedelse i vand
  • …. og andre
 
 

Skal faderen med til fødselsforberedelse ?

Det er en temperamentssag, om farmand skal med til fødselsforberedelse. Nogle kommende fædre føler det helt naturligt at deltage i graviditeten også på denne måde. Andre kvier sig noget, i det de forestiller sig en flok mænd og koner, der sammen ligger og gisper på gulvet. Sådan er det muligvis nogle steder, der er ikke andet at gøre, end at undersøge kursernes indhold.
Hvis den kommende far skal være med til fødslen – og det skal han i langt de fleste tilfælde – er det nødvendigt, at han ved noget om fødsler. Ellers risikerer han at være mere til besvær end til hjælp. Men han kan skaffe sig viden om fødsler på mange andre måder. At deltage i et fødselsforberedelseskursus, der tager hensyn til, at mænd skal være ledsagere og fædre – og ikke skal føde – vil dog ofte være en god investering.

 

Ønskeseddel

Begrebet ønskeseddel blev indført, da forbrugerne begyndte at kræve indflydelse på deres fødsler. I en periode blev mange fødsler nærmest ensrettet på hospitalerne, og de fødende blev ikke spurgt så meget om, hvad de havde lyst til.
Kvinder (og deres mænd) skal selvfølgelig selv bestemme, om de ønsker den ene eller den anden behandling, om de vil ligge eller stå, eller hvad det nu måtte være. Den opfattelse har man også i vid udstrækning på fødestederne i dag. Det skulle altså ikke være nødvendigt med en ønskeseddel – man kan let snakke med jordemoderen om tingene.
Men for ens egen skyld, kan det være rart at lave sig en ønskeseddel, for at få sat lidt struktur på, hvad man så at sige ønsker sig til sin fødsel. Det giver anledning til at overveje mulighederne, når man skriver dem ned. Vil man i badekar? Hvad med lavement? Der kan være mange ting at overveje.
Det allervigtigste ved en ønskeseddel er, at man gør sig klart, at en fødsel ikke lader sig planlægge ned til mindste detalje. Man skal være indstillet på, at fødslen muligvis forløber helt anderledes, end man havde forestillet sig. Måske synes man, at det gør langt mere ondt, end man havde troet. Derfor kan det være, at smertelindring er en god ting, selvom man på ønskesedlen havde skrevet, at man ikke ønskede smertelindring.
Hvis man laver en ønskeseddel, så tag den med ved en af de sidste jordemoderundersøgelser og diskuter den med jordemoderen.