Webdoktors etiske grundlag

Webdoktor blev etableret ud fra en målsøgning om let og overskueligt, at formidle lægefaglig information til vores brugere af højeste faglige og etiske standard.

 

For at vores brugere altid kan være sikre pø, at befinde sig

på en troværdig website, hvor de trygt, roligt og nemt kan orientere sig om de informationer eller emner de ønsker, arbejder vi på Webdoktor ud fra et grundsyn om, at etik kommer før profit.

 

Det er vigtigt at understrege, at alle informationer på Webdoktor er beregnet på at støtte ø ikke erstatte ø relationen mellem patient og læge og det er meget væsentligt at fremhæve, at enhver tvivl om, hvorvidt du skal søge læge eller ej altid bør komme tvivlen (og dig) til gode og resultere i at du henvender dig til en læge.

 

Webdoktor vil altid tilstræbe, at formidle information på

den klarest mulige møde og vil bestræbe sig på at give kontakthenvisninger for brugere, der måtte ønske yderligere information eller støtte.

 

Alle oplysninger på Webdoktor vil i videst mulig omfang være understøttet af klare kildehenvisninger og eventuelle udsagn, der måtte vedrøre egenskaber eller fordele ved en specifik behandlingsmetode, et kommercielt produkt eller en service m.v., vil altid være understøttet af klare henvisninger

til kilden.

 

Alle personlige oplysninger der afgives til Webdoktor er fortrolige og vil blive håndteret i fuld overensstemmelse med lovgivningens krav og intentioner om personhenførbare oplysninger.

 

Webdoktors samarbejdspartnere skal kunne leve op til en høj faglig og etisk standard.

 

Støtte og bidrag der eventuelt måtte gives til Webdoktor fra kommercielle eller ikke-kommercielle samarbejdspartnere vil blive fuldt oplyst.

 

Såfremt reklamer indgår i finansieringen vil dette klart fremgå og reklamer på Webdoktor skal være i overensstemmelse med god moral og etik og blive præsenteret på en møde og i en sammenhæng, der klart vil adskille selve reklamen fra materiale udarbejdet af Webdoktor.

 

Vi håber at du vil være med til at værne om Webdoktors etiske grundlag og opfordrer alle til at kontakte os såfremt der utilsigtet måtte forekomme materiale, der kan virke stødende eller upassende.