Andreasen, Jan, læge

  • Jan er uddannet læge i 1991 fra Københavns Universitet.
  • Har i perioden fra 1992-97 arbejdet som læge indenfor børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Gennemført tillægsuddannelsen på Danmarks Journalist Højskole i 1998 og har herefter arbejdet som journalist på "Ugeskrift for læger".
  • Arbejder desuden som freelance journalist og skriver for flere forskellige forlag.