Angermann, Peter, speciallæge

  • Peter Angermann er specialist i ortopædisk kirurgi og siden 1984 medejer af Gildhøj Speciallægeklinik i Brøndby, hvor han fungerer som overlæge.