Bengtsson, Marianne, psykolog

  • Marianne Bengtsson er autoriseret psykolog med speciale i psykoterapi og sundhedspsykologi.
  • Har indgående kendskab til børn med neuropsykiske vanskeligheder herunder retarderede børn og deres familier.
  • Er ansat ved børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital i København.