Bisgaard, Anne-Marie, læge

  • Anne-Marie Bisgaard er lægeuddannet i 1990.
  • Har siden 1994 været ansat på forskellige børneafdelinger i København og i provinsen og er nu i gang med at uddanne sig til speciallæge i børnesygdomme.