Bjerager, Mia, læge

  • Mia Bjergager er lægeuddannet 1993 og er nu i gang med at uddanne sig til speciallæge i børnesygdomme.
  • Har arbejdet på de fleste børneafdelinger i København og er selv mor til 3 børn.