Christensen, Anne Marie R., speciallæge

  • Anne Marie R. Christensen er speciallæge i psykiatri og har de sidste fem år arbejdet indenfor børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Anne Marie fungerer som 1. reservelæge Bispebjerg Hospital i København og er også uddannet psykoterapeut.