Court-Payen, Michel, speciallæge, Ph.D.

  • Michel Court-Payen er lægeuddannet i Paris, Frankrig og er speciallæge i diagnostisk radiologi (røntgenundersøgelse).
  • Michel er Ph.D. fra Københavns Universitet og fungerer som afdelingslæge på ultralydafdelingen på Københavns Amts Sygehus i Herlev.
  • Michel har siden 1997 været kursusleder for Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs kurser i Muskuloskeletal ultralyd.