Halse, John Aasted, psykolog

  • John Aasted Halse er cand.pæd. & psych. og autoriseret psykolog.
  • Faglige primærområder er børnesagkyndig bistand, parrådgivning, skilsmisseproblemer og ungdomsproblemer.
  • Forfatter til en række bøger om børn og unge samt familieforhold.
  • Formand for Landsorganisationen Børns Vilkår og medlem af regeringens børneråd.