Hansen, Mai-Britt, læge

  • Mai-Britt Hansen fungerer som 1. reservelæge på Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital.