Kanstrup, Inge-Lis, speciallæge, dr. med.

  • Inge-Lis Kanstrup er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og fungerer som overlæge ved Klinisk Fysiologisk afdeling på Amtssygehuset i Herlev.
  • Er dr. med. og forfatter til en række videnskabelige publikationer om kredsløbsfysiologi og træning, idrætsmedicin, billeddiagnostik og højdefysiologi.