Klewe, Jørn, speciallæge

  • Jørn Klewe er speciallæge i psykiatri og har i en længere årrække fungeret som overlæge i distriktspsykiatrien. Er nu pensioneret.