MARS - Medicinsk faktadatabase

  • Den medicinske faktadatabase MARS er den svenske Socialstyrelses formidler af god medicinsk praksis inden for helse- og sygesektoren.
  • Artikler med MARS som forfatter er et resultat af et samarbejde mellem Webdoktor.dk og MARS og er alle redigeret og gennemarbejdet af en eller flere danske læger tilknyttet Webdoktor.dk.