Michel, Maria, psykolog

  • Maria Michel er cand. psych. fra Århus Universitet og autoriseret psykolog.
  • Er ansat ved børnepsykiatrisk afdeling på Amtssygehuset i Glostrup.