Ravn, Susanne Holst, læge

  • Susanne Holst Ravn har været læge i 10 år og er i færd med, at gennemføre speciallægeuddannelsen inden for børnesygdomme.
  • Fungerer som læge på Rigshospitalet i København på børneafdelingen og afdelingen for for tidligt og syge nyfødte.