Sachmann, Linda, HELPAN

  • Linda Sachmann er uddannet ved Beredeskabsstyrelsen og har siden 1987 beskæftiget sig med førstehjælp og er tilknyttet sygehusberedskabet for Storkøbenhavn som faginstruktør på de præhospitalekurser.
  • Er indehaver af firmaet HELPAN, der hovedsageligt beskæftiger sig med foredrag om børns sikkerhed, førstehjælpskurser på og salg af førstehjælps- og præhospitalsudstyr.