Strange, Mimi, psykolog

  • Mimi Strange er uddannet psykolog og er ekstern lektor i psykologi på Københavns Universitet.
  • Har de sidste 20 år arbejdet som klinisk psykolog med speciale inden for børnepsykologi.