Winge, Søren, speciallæge

  • Søren Winge er speciallæge i ortopædkirurgi i 1990.
  • Har gennemført klinisk idrætsmedicinsk fellow-ship ved University of Pittsburg i 1992.
  • Fungerer som overlæge på ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital med ansvar for den artroskopiske- og idrætskirurgiske sektion.