Medicintilskud

Redaktionen, Webdoktor.dk

Den 1. marts 2000 blev der indført nye regler om tilskud til medicin fra den offentlige sygesikring. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons medicinforbrug indenfor 1 år. Det betyder, at personer med et stort og ofte længerevarende medicinbehov får mere i tilskud end tidligere.

 

NYE REGLER


For personer over 18 år

 
 
  • Du får ikke tilskud, hvis din samlede udgift til køb af tilskudsberettiget medicin ikke overstiger kr. 500,- indenfor en periode på ét år.
  • Du får tilskud på 50% til den del af udgiften, der ligger mellem 500 og 1.200 kr.
  • Du får tilskud på 75% til den del af udgiften, der ligger mellem 1.200 og 2.800 kr.
  • Du får tilskud på 85% til den del af udgiften, der overstiger 2.800 kr.
 
 

Er du under 18 år får du tilskud på 50% ved køb op til 500 kr. Til udgifter over 500 kr. får du tilskud efter de samme regler, som for personer over 18 år.

 

Skemaet viser, hvordan tilskuddet fordeler sig.