Skader formidlet af frie radikaler og af brintoverilte

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

Skader på fedtstoffer er delvist omtalt i afsnittet om flerumættede fedtsyrer. Der blev her omtalt, at de flerumættede fedtsyrer, når de angribes af frie radikaler, forharsker, idet der dannes de skarpt smagende aldehyder. I biologisk henseende er de vigtigste af disse malon-di-aldehyd (MDA) og 4-hydroxy-nonenal. MDA er meget reaktivt og kan krydsbinde proteiner og visse fedtstoffer. Der dannes herved meget store kunstige molekyler, som ikke kan nedbrydes af cellernes maskineri (lysosomer), der normalt fornyer cellebestanddelene. De krydsbundne strukturer benævnes alderdomspigment, idet man først fandt disse strukturer i væv - især hjernevæv - fra meget gamle personer.

 

Man antager, at aflejringen af alderdomspigment kan forebygges, hvis man har en høj indtagelse af antioxidanter (se nedenfor og under vitaminer). I de senere år er man blevet opmærksom på, at der også kan forekomme meget væsentlige skader på proteiner i celler og blodbane ved forhøjet dannelse af frie radikaler.

 

Lokalt i lungevævet vil den store produktion af frie radikaler hos rygeren også medføre andre skader, især på proteiner med svovlgrupper:
I blodbanen findes et protein (alfa 1-antitrypsin, AT). AT har til opgave at inaktivere en bestemt type fordøjelsesenzymer (proteaser). Under blodets cirkulation vil en lille del AT konstant forlade blodbanen for at sive ud i lungerne. Her sikrer AT hos normale ikke-rygere, at der ikke sker en selvfordøjelse af selve lungevævet. Sagen er, som omtalt ovenfor, at granulocytterne og makrofager spadserer rundt i lungerne for at rense dem for mikrober, der er kommet ned i lungerne med indåndingsluften. Disse celler optager mikroberne og fordøjer dem med fordøjelsesenzymer (proteaser). Under fordøjelsen kan små mængder fordøjelses-enzym slippe ud i lungevævet. Hvis AT ikke var tilstede, vil fordøjelsesenzymer derfor kunne starte en selvfordøjelse af lungevævet. Nu sker der imidlertid en kompleksdannelse mellem fordøjelsesenzymet (T) og AT.

T + AT medfører T-AT (kompleks)

 

Herved er fordøjelsesenzymet T blevet inaktiveret. Hos rygeren vil imidlertid de frie radikaler oxidere svovlgrupperne i AT, og så kan AT ikke binde fordøjelseenzymet. Herved starter hos rygeren en selvfordøjelse af lungevævet. Lungesækkene ødelægges, og der opstår store lommer i lungevævet. Det kaldes "for store lunger" eller lunge-emphysem. Der ophobes nu bakterier i lommerne, hvorved der udvikles den kroniske bronchitis, som er så hyppig hos rygere.

Hos mennesket forekommer flere mutationer i AT, hvilket kan medføre, at AT's antiprotease- aktivitet nedsættes eller ophører helt. Disse mutationer forekommer hos ca. 1 % af befolkningen. Personer med disse mutationer må stærkt frarådes rygning og udsættelse for røg.