B2 Vitamin

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

1. Generelt om vitaminet

Riboflavin er et vidt udbredt vitamin, fordi det indgår i de stofskifteprocesser, der i alle celler formidler transport af brint (hydrogen). Det forekommer både i cellesaften og i mitochondrierne hos både planter og dyr. Det er derfor meget sjældent, at der ses mangel på riboflavin.

 

2. Hvad bruger kroppen vitaminet til?

B2-vitamin virker som en hjælpefaktor (co-enzym) for en række stofomsætninger, hvor brint transporteres fra et molekyle til et andet. Af vigtige processer kan nævnes, at vitaminet medvirker, når cellerne udnytter ilten til de forbrændingsprocesser, som i mitochondrierne er ledsaget af omdannelsen af ilt til vand. Også ved disse processer, der foregår i cellernes forbrændingsovn (de såkaldte mitochondrier) udvindes energi, der kan udnyttes til andre stofskifteomsætninger.
B2-vitamin indgår også i en række vigtige stofskifteprocesser, der omsætter giftige kemiske forbindelser, f.eks. giftige landbrugskemikalier og kemoterapeutika. Under disse omsætninger kan dannes skadelige frie radikaler.

 

3. Hvor findes B2-vitaminet?

Som anført ovenfor findes vitaminet i alle celler. Det findes i relativt store mængder både i mælk, grøntsager, kødvarer og gær.

 

4. Hvor meget må jeg tage?

Ligesom for B1-vitamin udskilles riboflavin meget hurtigt med urinen, så den tilførsel, der ligger over behovet udskilles hurtigt. Af en normal kost udskilles dagligt 1,5 - 2 mg, nemlig 1 mg med afføringen og 0,5 - 0,9 mg med urinen. Dette svarer nogenlunde til det daglige behov, som angives til 1,5 - 1,8 mg. Koncentrationen i fuldblod er ca. 6,7 mikrogram/100 ml.

 

5. Hvem har øget risiko for riboflavin-mangel?

I Danmark er der p.gr.a. vitaminets forekomst i de fleste fødevarer ikke risiko for udvikling af mangel undtagen hos personer med mave-tarmlidelse. Mangel på riboflavin kan ses sammen med en general vitaminmangel i U-lande.

 

6. Hvad er symptomerne på riboflavin-mangel?

Det er sjældent at se B2-vitaminmangel i Danmark. I enkelte tilfælde forekommer det dels hos børn med tarmlidelser, dels hos ældre kvinder med degenereret maveslimhinde. Her ses blodkarindvækst i øjet, hornhindebetændelse, regnbuehindebetændelse, fissurer i mundvigene og slimhindebetændelse. Optræder B2-vitaminmangel i graviditeten ses skeletabnormiteter i fosteret i form af forkortelser af knoglerne i arme og ben samt evt. ganespalte.

 

7. Hvordan behandles riboflavin-mangel?

Da riboflavinmangel både i U-Lande og hos visse patienter med mave-tarm-lidelser er led i en generel vitaminmangel, skal vitaminet tilføres sammen med de andre vitaminer i doser som anført ovenfor.

 

8. Hvad er symptomerne på overdosering?

Da vitaminet hurtigt udskilles forekommer overdosering ikke.

 

9. Må vitaminet indtages sammen med andre lægemidler?

Der forekommer ingen interaktion mellem riboflavin og lægemidler.