B4 Vitamin

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

1. Generelt om vitaminet

Pantothensyre er kun at opfatte som et vitamin i relation til sterilt opdrættede dyr, idet vitaminet dannes af bakterierne i tarmkanalen - det samme er tilfældet med andre vitaminer, f.eks. K-vitamin.

 

2. Hvad bruger kroppen vitaminet til?

B4-vitamin, også kaldet pantothensyre, indgår i de stofskifteprocesser, hvor eddikesyre (acetat) omsættes, f.eks. ved forbrænding og ved syntese af fedtsyrer. Pantothensyren indgår ved disse processer i et kompleks, som kaldes Co-enzym A (Co-A). Man kender ingen mangelsymptomer hos mennesket, muligvis fordi vitaminet kan dannes af tarmens bakterier; men måske skyldes visse former for manglende vækst hos børn mangel på pantothensyre

 

3. Hvor findes vitaminet i kosten?

Pantothensyre dannes i planter og forekommer derfor i grøntsager, men en væsentlig kilde til dette vitamin er givetvis bakterierne i menneskets tarmkanal.

 

4. Hvor meget må jeg tage?

Der er ingen grund til at tage pantothensyre, da det dannes af tarmkanalens bakterier.

 

5. Hvem har øget risiko for at få pantothensyre-mangel?

Bortset fra at der måske kan forekomme pantothensyre-mangel hos patienter, der har fået fjernet en stor del af tyndtarmen, synes der ikke at være risikogrupper for mangel på pantothensyre. En overgang anså man at hårtab, især hos mænd, var relateret til pantothensyremangel. Der er dog ikke belæg for at antage at tilførsel af pantothensyre kan afhjælpe hårtab og skaldethed.

 

6. Hvad er symptomerne på pantothensyre-mangel?

Pantothensyre-mangel er eksperimentelt udviklet på sterile forsøgsdyr. Man har således set hårtab hos rotter, degeneration af tarmkanalen, kramper og ataxi (manglende styring af bevægefunktioner) hos hunde. Hos mennesket er set uspecifikke symptomer som føleforstyrrelser i fingrene (paræstesier), nedsat resistens mod infektioner og manglende styring af blodtrykket i oprejst stilling.
Det daglige behov er sat til 8 mg, som sandsynligvis dækkes af vitaminets dannelse i tarmens bakterier. Der udskilles dagligt med urinen ca. 1,5 - 1,8 mg af vitaminet. I fuldblod er koncentrationen ca. 23 mikrogram/100 ml.

 

7. Hvordan behandles pantothensyre-mangel?

Hvis der som et ekstremt sjældent tilfælde skulle forekomme pantothensyre-mangel vil en daglig indtagelse af 8 -10 mg daglig være en relevant supplementering.

 

8. Hvad er symptomerne på overdosering?

Da pantothensyre hurtigt udskilles er der ingen symptomer på overdosering.

 

9. Må pantothensyre indtages sammen med andre lægemidler?

Der synes ikke at foreligge interaktioner med lægemidler.