B6 Vitamin

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

1. Generelt om vitaminet

Dette vitamin findes i naturen i tre former, som alle tre er lige aktive. De benævnes: pyridoxal fosfat, pyridoxal? og pyridoxamin. De medvirker ved flytning af kvælstof i form af de aminogrupper (kvælstof (N) + brint (H) som tilsammen danner aminogruppen –NH2) som indgår i aminosyrerne. Aminosyrer er proteinernes byggestene.

 

2. Hvad bruger kroppen vitaminet til?

Dette vitamin indgår i de stofskifteprocesser, hvorved aminosyrer omsættes. Disse processer kaldes transamineringsprocesser. Aminosyrerne er jo proteinernes byggestene. De indeholder alle et kulstofskelet med en eller flere syregrupper (carboxylsyrer). Som navnet siger, indeholder alle aminosyrer også aminogrupper, som er kvælstofholdige baser. De tilsvarende syrer uden aminogrupper kaldes ketosyrer. Aminosyrerne kan af særlige enzymer kobles til og omsættes af pyridoxalfosfat. Dette kan ske på to niveauer. Niveau 1: Proteinerne, som bl.a. udgør en væsentlig del af cellernes bestanddele slides ned, når cellerne arbejder. Proteinerne skal derfor hele tiden fornys. Aminosyrerne i de nedslidte proteiner nedbrydes ved at pyridoxal-fosfat medvirker ved frigørelse af ammoniak fra aminosyrerne. Ammoniak er imidlertid giftigt, hvorfor det i en række processer bindes som urinstof, der udskilles i urinen. I voksen alder er der kvælstof-balance mellem indtagelse af protein og udskillelse af proteinets kvælstof som ammoniak. Da proteinernes aminosyrer som anført indeholder kvælstof i form af aminogrupper, kaldes denne balance mellem indtagelse og udskillelse for kvælstofbalancen. I barnealderen hvor barnet vokser optages der mere kvælstof i form af protein, end der udskilles i form af urinstof. Niveau 2: Cellerne sparer på kvælstof i form af aminosyrernes aminogrupper. B6-vitaminer kan således optage en minogruppe fra en aminosyre; herved dannes pyridoxamin. Aminosyren er herved omdannet til en ketosyre. Pyridoxamin kan igen afgive en aminogruppe til en anden ketosyre, som herved omdannes til en anden aminosyre.

Konklusionen er, at en aminosyre er en syre med en aminogruppe, dvs. en gruppe med et kvælstofatom, hvortil er bundet to brintatomer. En ketosyre har i stedet for aminogruppen et iltatom bundet. Organismen kan danne mange ketosyrer. Har den derfor en aminosyre, f.eks. glutaminsyre, kan B6-vitamin medvirke til at flytte aminogruppen først over på B6-vitamin (pyridoxalfosfat). Sidstnævnte vil efter modtagelsen af aminogruppen blive omdannet til mellemproduktet pyridoxamin. I næste trin føres aminogruppen videre fra pyridoxamin til en ketosyre (f.eks. pyrodruesyre som herved omdannes til aminosyren alanin).
Som det skal omtales senere indgår pyridoxalfosfat i et triumvirat med vitaminerne B12-vitamin og folinsyre i nedbrydningen af en række aminosyrer, kolesterol og visse fedtsyrer til ravsyre ( i form af ravsyre CoA, se senere). Ved lav indtagelse af pyridoxalfosfat stiger derfor blodets indhold af kolesterol, fedtsyrer og mellemprodukter ved omsætningen af disse aminosyrer.

 

3. Hvor findes vitaminet i kosten?

Da alle levende celler indeholder aminosyrer og proteiner, findes vitaminet i alle celler; men gær, kartofler, lever og hvedekim er righoldige på vitaminet.

 

4. Hvor meget må jeg tage?

Der anbefales for normale voksne doser på 0,5 til 1,3 mg pr. dag. Hos normale voksne er blodniveauet ca. 11 mikrogram/dl. Har man en bestemt type åreforkalkning, der er ledsaget af øget udskillelse i urinen af aminosyren homocystein (sygdommen kaldes homocystein-uri, den er arvelig og forekommer i eet tilfælde ud af 160.000 fødsler), så er behovet for pyridoxal-fosfat højere. Se senere under virkningen af folinsyre og vitamin B12.
Det daglige behov angives at ligge på ca. 0,5 - 1,3 mg. Men behovet er afhængigt af protein-indtagelsen. Ved høj proteinindtagelse stiger behovet for vitaminet. Vitaminet udskilles i forskellige former. Udskillelsen er på ca. 0,3 - 4 mg i urinen. Den normale fuldblodskoncentration er ca. 11,2 mikrogram/100 ml.

 

5. Hvem har øget risiko for vitamin B6 mangel?

Mangel på pyridoxin forekommer sjældent som egentlig ernæringssygdom og kun under ekstreme omstændigheder, f.eks. forekom mangel på dette vitamin hos den sultende befolkning under borgerkrigen i Spanien. Som anført ovenfor har personer med åreforkalkning og samtidigt højt indhold af homocystein i blod og urin behov for øget indtagelse af vitaminet.

 

6. Hvad er symptomerne på vitamin B6 mangel?

Vitamin B6 giver som vitamin B7 hudsymptomer i form af hudbetændelse (også kaldet pellagra), især på arme og ben, der irriteres af lys og af mekaniske påvirkninger. Der ses også betændelse i slimhinderne, hvilket bl.a. kan føre til slimhindedegeneration af mavesækken. Dette kan atter medføre, at andre vitaminer ikke optages i tilstrækkelig grad. Ved pellagra ses derfor i reglen mangel på flere B-vitaminer samtidigt. Når mavesækslimhinden ødelægges, vanskeliggøres også optagelsen af B12-vitamin. Ved pellagra ses derfor også hyppigt degeneration af centralnerve-systemet, hvilket medfører nedsat hukommelse, hovedpine, svimmelhed og spastiske lammelser i benene. Symptombilledet kan ligne Parkinsons sygdom (rystelammelse). Endeligt kan i sjældne tilfælde ses lever- og binyre-beskadigelse. Grundlæggende skyldes sygdommen pellagra, at organismen p.g.a. mangel på pyridoxalfosfat ikke kan udnytte organismens ketosyrer til dannelse af amino-syrer.
De enzymer som medvirker ved overførslen af aminogrupper kaldes transaminaser. Leveren og hjertet har højt indhold af transaminaser. Det bruger lægen, når han skal påvise leverskade (f.eks. leverbetændelse) og blodprop i hjertet. Ved disse akutte skader lækker transaminaserne ud i blodet og kan påvises ved en blodprøve. Endskønt organismen ved stofskifteprocesserne danner mange ketosyrer og dermed ved transamineringsprocesser har dannet et flertal af de 21 aminosyrer, der udgør byggestenene i vore proteiner, så mangler organismen evnen til at danne ketosyrer, som svarer til de livsnødvendige aminosyrer, som vi ikke selv kan danne. Disse livsnødvendige aminosyrer må vi derfor have tilført med kosten.

 

7. Hvordan behandles mangel på pyridoxal-forbindelser?

Da vitaminet er vidt udbredt vil pellagra kun sjældent forekomme i Danmark. Ved manifest pellagra f.eks. i U-lande bør gives en optimal varieret kost supplementeret med et tilskud af B- vitaminer da pellagra kan være en almen B-vitamin mangeltilstand.
Tilfælde af komplikationer til alkoholmisbrug har i visse tilfælde kunnet afhjælpes med pyridoxal forbindelser.

 

8. Hvad er symptomerne på overdosering?

Da pyrixalforbindelser hurtigt udskilles med urinen, ses normalt ikke symptomer på overdosering.

 

9. Må vitaminet indtages sammen med andre lægemidler?

Isoniacid, et middel mod tuberkulose, synes at hæmme virkningen af pyridoxalfosfat. Måske er bivirkningerne af medikamentation med isoniacid nemlig nedsat koncentrationsevne, affektlabilitet og evt. psykoser en bivirkning gennem hæmning af virkningen af pyridoxalfosfat. Det vil derfor måske være relevant at øge tilførslen af vitaminet ved behandling med isoniacid.