Chrom

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

1. Generelt om chrom

Der er megen tvivl, om chrom kan betragtes som et livsnødvendigt stof for mennesker. Oprindeligt påviste amerikanske forskere, at mangel på chrom kunne give en sukkersygelignende tilstand hos forsøgsdyr. Man antog, at chrom var tilstede i blodbanen i en kompleks form, som man betegnede "glucose-tolerance-faktor". Der var formodninger om, at chrom havde tilsvarende virkninger hos mennesket, men udforskningen var begrænset af, at metoder til chromanalyser ikke var tilstrækkeligt nøjagtige til, at man kunne drage sikre konsekvenser.

 

2. Hvad bruger kroppen chrom til?


For nyligt (1997) har man isoleret et peptid (et lille proteinmolekyle, molekylvægt 1500 Dalton) med en særlig aminosyresammensætning, idet 50 % af dette peptid udgøres af aminosyrerne? glutaminsyre og asparaginsyre. Et peptid-molekyle binder 4 chrom-atomer som Cr+++ (altså trivalent chrom). I laboratorieforsøg er det vist, at dette chromkompleks ottedobler insulinets virkning på fedtceller formidlet af et særligt cellulært informationssystem (tyrosin-kinase), som igangsætter forbrænding af glukose til kuldioxyd og vand. Fremtidige forsøg vil sikkert afgøre, om chrom er livsvigtigt for mennesker (se endvidere under sukkersyge).