Cobalt

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

Generelt om cobalt

Cobalt forekommer i væsentlig grad kun i B12-vitamin og skal derfor ikke omtales nærmere her.