Folinsyre

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

1. Generelt om vitaminet

Dette vitamin blev som ”faktor” oprindeligt isoleret fra spinat senere også fra bl.a. gær. Det blev hurtigt vist, at denne faktor indeholdt en kompliceret kemisk forbindelse, et pigment lignende stof kaldt pteroylglutaminsyre, som var nært beslægtet med pigmenter fra sommerfugle. En tilsvarende faktor, som indeholder et ekstra kulstofatom, blev kaldt citrovorum-faktor. Begge faktorer indgår i en række stofskifteprocesser, der bl.a. styrer dannelsen af de baser, der indgår i vore arveanlæg. Begge faktorer forekommer i relativt høje koncentrationer i gær og lever.

Som følge af at folinsyre medvirker ved dannelsen af arveanlæggenes baser, vil man se abnormiteter i de celler, der har en hurtig omsætning af arveanlæggene, f.eks. i dannelsen af de røde blodlegemer. Her er halveringstiden for et rødt blodlegeme ca. 3 måneder. Produktionen af de røde blodlegemer finder sted i knoglemarven. Når cellerne modnes og sendes ud i blodbanen, mister de normalt deres cellekerne. Hvis folinsyre og/eller B12-vitamin mangler, modnes cellerne ikke og beholder således deres cellekerne ude i blodbanen.

 

2. Hvad bruger kroppen vitaminet til?

Biokemisk medvirker vitaminet efter optagelse af fire brintatomer (H4folat) i en række processer, hvor der optages eller afkortes en række kulstofbindinger. Således kan aminosyren serin med tre kulstofatomer forkortes til aminosyren glycin med kun to kulstof atomer under medvirken af H4folat og pyridoxal fosfat. H4folat optager herved det frigjorte ene kulstofatom (biokemikeren kalder det methylen)og folinet kaldes nu methylen-H4folat.

Biokemisk ser det således ud:

Serin + H4folat giver glycin + methylen-H4folat eller i kemisk sprog:

CH2OHCH2NH2-COOH+ H4folat giver CH2NH2-COOH + CH2-H4folat

I syntesen af arveanlæggene vil methylen-H4folat indbygge en methylgruppe i basen uridin:

Deoxy-uridin + Methylen-H4folat giver deoxy-thymidin + H4folat

 

3. Hvor findes vitaminet i kosten?

Som nævnt ovenfor er gær rig på folinsyre, men vor indtagelse under normale omstændigheder dækkes af syntesen af bakterierne i vor tarmkanal. Vi udskiller dagligt mellem 3 og ca. 24 mikrogram i urinen.

 

4. Hvor meget må jeg tage?

Normale mennesker (se om gravide nedenfor) har næppe behov for tilskud af vitaminet, da vort behov dækkes af syntesen i vore tarmbakterier.

 

5. Hvem har øget risiko for at få mangel på folinsyre?

Folinsyre samarbejder, som nævnt tidligere, med vitamin B12 i flere processer, f.eks. i dannelsen af nogle af arveanlæggenes byggestene og i dannelsen af den vigtige aminosyre methionin (se i øvrigt afsnittet om B12-vitamin).

Som ved vitamin B12 mangel ses mangel på folinsyre ved lever- og bugspytkirtellidelser samt ved læsioner på tyndtarmen. Der kan her opstå fedtrige afføringer og dårlig optagelse af en række vitaminer, syndromet kaldes malabsorption og denne tilstand kan være ledsaget af ondartet anæmi (se afsnittet om vitamin B12).

Mangel på folinsyre kan forekomme hos gravide kvinder, ved sukkersyge og ved en række kroniske tarmsygdomme, hvor optagelsen af folinsyre er nedsat. Under graviditeten har kvinder et større behov for folinsyre end andre voksne i samme alder, dels fordi fosteret kræver en ekstra folinsyretilførsel på 5 mikrogram pr. dag, dels fordi der i graviditeten sker en øget nedbrydning af folinsyre.

Alt i alt vil dette betyde et øget behov for folinsyre, der dækkes ind ved en supplementering på 200- 400 mikrogram ekstra pr. dag ud over det, vi får i kosten. Mangel på folinsyre kan resultere i en blod-mangel, der ligner den, der ses ved mangel på vitamin B12.

En stor multicenter-undersøgelse omfattende 33 centre i syv lande, hvor man tilførte høje doser folinsyre (4 mg pr. dag) til gravide kvinder med familiær tilbøjelighed til at føde børn med rygmarvsbrok, har vist, at folinsyre som det eneste vitamin kunne forebygge udviklingen af denne medfødte defekt. Gravide med familiær tilbøjelighed til rygmarvsbrok bør derfor forebyggende under graviditeten supplementeres med folinsyre.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet har udgivet en folder: ”Husk folinsyre når du vil ha` børn”; heri angives at planlægger en kvinde at få et barn, bør hun tage 400 mikrogram af vitaminet hver dag.

 

Samarbejdet mellem pyridoxalfosfat, vitamin B12 og folinsyre

Det er en gammel iagttagelse, at B12-vitamin sammen med folinsyre medvirker ved dannelsen af en meget vigtig aminosyre, nemlig methionin.

Methionin er en svovlholdig aminosyre. Til svovlet er bundet en methylgruppe (et kulstofatom bundet til tre brintatomer). Methylgruppen aktiveres, dvs. kan overføres til et andet stof (se nedenfor), hvis svovlet i methionin kobles til energistoffet ATP efter fraspaltning af fosforsyre, methionin + ATP ---> Ado-methionin + fosforsyre. I aktiveret form er methionin modersubstansen for modifikation af arveanlæggene (DNA) ved at overføre methylgrupper til DNA:

Aktiveret methionin + DNA ---> metyl-DNA + homocystein
(indeholder en "løs" methylgruppe)
(Ado-methionin)

Homocystein kan så gendannes ved hjælp af B12-vitamin og folinsyre, eller det kan nedbrydes ved hjælp af vitamin B6 og enzymet CBS: cystathion-beta-syntetase. Den svovlholdige aminosyre methionin frigøres fra vævsproteinerne, når disse nedbrydes. Methionin aktiveres med energistoffet ATP; herved dannes aktiveret methionin (Ado-methionin), som ved methylering af DNA omdannes til ado-homocystein. Ado-gruppen fraspaltes og tilbage bliver frit homocystein. Sidstnævnte kan nu enten nedbrydes eller omsættes:

 
 
  • Vedrørende omsætningen af homocystein kan den methyleres tilbage til methionin under medvirken af vitamin B12 og folinsyre. Alternativt omsættes homocystein med aminosyren cystein under dannelse af et komplekst svovlholdigt stof som benævnes cystathionin. Sidstnævnte proces kræver pyridoxalfosfat som hjælpefaktor.
  • Methionin indgår i en fælles todelt omsætning af en række aminosyrer, fedtsyrer med ulige antal kulstofatomer og kolesterol. Disse stoffer nedbrydes trinvist, men et fælles nedbrydnings-produkt er propionsyre (propionyl CoA, altså propionsyre bundet til co-enzym A). Et særligt enzym indfører nu et kuldioxyd-molekyle på propionsyre under dannelse af methyl-malonyl-CoA. Ved hjælp af sidstnævnte og vitamin B12 dannes nu slutproduktet ravsyre (succinyl-CoA).