K Vitamin

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

1. Generelt om vitaminet

K-vitamin, også kaldet koagulationsvitaminet, blev opdaget af den danske nobelpristager Henrik Dam, som viste, at hvis kyllinger opdrættes på en fedtfattig føde, opstår tendens til blødninger.

De nyeste undersøgelser viser at vitaminet har andre virkninger der relaterer sig til knoglevævets stabilitet.

 

2. Hvad bruger kroppen vitaminet til?

Efter at Henrik Dam havde vist, at der forekom blødning hos kyllinger opdrættet på en kost, blev det senere vist, at kyllingernes blødningstendens skyldtes en nedsættelse af blodets evne til at stivne (koagulere).

Når lægen tager en blodprøve i et glas og lader blodet stå ca. 20 minutter, så stivner blodet. Årsagen hertil er, at der opstår en kaskade af ændringer i en række proteiner, der benævnes koagulationsfaktorerne. Disse ændringer fører i sidste instans til, at proteinet fibrinogen omdannes til fibrin, der som et trådværk fanger blodets røde og hvide celler samt dets blodplader i et såkaldt blodkoagel.

Af central betydning for disse processer er, at de formidles af calcium-ioner. Calcium-ioner har hver to positive ladninger. Herved bindes disse ioner ind til koagulationsfak-torerne, der hver tilsvarende har to negative ladninger.

Da K-vitamin er fedtopløseligt, kan K-vitaminmangel opstå ved sygelige tilstande med lav fedtoptagelse (galde- og bygspytkirtellidelser).

Henrik Dam og børnelægen Holger Dyggve viste i årene efter anden verdenskrig, at nyfødte børn kan have tendens til blødninger. Årsagen hertil er, dels at K-vitaminet har vanskeligt ved at passere moderkagen fra mor til barn, dels at det nyfødte barns tarmkanal er steril, således at barnets forsyning med K-vitamin umiddelbart efter fødslen er minimal. For at undgå blødninger tilføres der derfor K-vitamin til barnet.

Inden for de allersidste år er det blevet vist, at K-vitaminet medvirker ved omdannelsen af en række proteinforstadier til aktive proteiner ved at indføre en ekstra negativ ladning (en såkaldt carboxylering af aminosyren glutaminsyre til -carboxyglutaminsyre). Disse proteinforstadier betegnes Glu-proteiner, og når de har fået en ekstra negativ ladning, betegnes de Gla-proteiner. Det er Gla-proteinerne, der binder calcium-ioner.

De senere års forskning har vist, at til Gla-proteinerne hører ikke alene koagulationsfaktorerne, men også mindst to knogleproteiner, benævnte osteocalcin og ben-matrix protein. K-vitaminet har derfor ikke alene betydning for blodets koagulation, men også for knoglernes stabilitet (se også under knogleskørhed). Blandt knoglernes proteiner er både ostecalcin og matrix-knogleprotein Glu/Gla-proteiner.

 

3. Hvor findes vitaminet i kosten?

K-vitamin forekommer i grønne blade, hvor de medvirker ved planternes fotosyntese. K-vitamin dannes også i tarmen af bakterier.
K-vitamin forekommer kun i få fødebestanddele, f.eks. i blomkål og broccoli. Dette skyldes, at K-vitamin som fedtopløseligt vitamin findes i fedtfasen. Ved lav fedtindtagelse f.eks. som følge af manglende tilførsel af galde til tarmen er K-vitaminoptagelsen lav.

 

4. Hvor meget må jeg tage?

Forsøg viser, at øget indtag af K-vitamin, f.eks. som tabletter eller i form af grøntsager, ikke øger koagulationen i en sådan grad, at der opstår fare for blodpropper. Der findes ingen anbefalet daglig dosis af K-vitamin.

 

5. Hvem har øget risiko for at få vitamin mangel?

Som anført dannes vitaminet af bakterier i tarmkanalen. Da nyfødte har steril tarmkanal har de lavt K-vitaminniveau og kan have blødningsrisiko. Dette kan afhjælpes ved enten at give moderen K-vitamin (Menadion er et kunstigt K-vitamin) eller ved at give den nyfødte dråber af K-vitamin.

Post-menopausuelle kvinder taber calcium og knogleproteinet osteocalcin.
En extra supplementering af postmenopauselle kvinder med K-vitamin vil stimulere dannelsen af Gla-knogleproteiner.

 

6. Hvad er symptomerne på mangel af vitaminet?

Som anført ovenfor giver mangel på K-vitamin blødningstendens pga. lavt indhold i blodet af Gla-koagulationsfaktorer og tendens til skøre knogler pga. lavt indhold i blod og knogler af Gla-knogle proteiner.

 

7. Hvordan behandles K-vitamin mangel?

Der gives ved K-vitaminmangel afhængig af årsagen til manglen enten dråber eller tabletter af K-vitamnin eller langsom infusion af K-vitamin præparatet Menadion 5 – 20 mg/kg legemsvægt.

 

8. Hvad er symptomerne på overdosering?

Forsøg viser tilsyneladende at man ikke kan overdosere K-vitamin med hyperkoagulation til følge (der ses her bort fra visse medfødte lidelser og fra antikoagulerede patienter).

 

9. Må K-vitamin tages sammen med andre lægemidler?

K-vitamin og kålsorter med højt K-vitamin må ikke indtages af patienter i anti-koagulations behandling.