Kobber

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

1. Generelt om kobber

Kobber kan forekomme med én eller to positive ladninger. Kobber er livsnødvendigt for mennesker og pattedyr, medens det er stærkt giftigt for fisk. Visse former for kobbermangel i udlandet skyldes ensidig ernæring med gedemælk. Denne form for anæmi er derfor betegnet som gedemælksanæmi. Som det skal omtales nedenfor, er kobber af central betydning for en række vigtige stofskifteprocesser.

 

2. Hvad bruger kroppen kobber til?

Kobber forekommer som aktiv bestanddel i en række stofskiftesystemer, som:

1. transporterer elektroner i forbindelse med mitochondriernes omsætning af ilt til kuldioxid og vand samt i systemer, som danner aktiv energi (ATP).
2. oxiderer visse aminosyrer og
3. omsætter urinsyre.
4. Kobber indgår i et antioxidationssystem sammen med zink, det såkaldte superoxiddismutase -(SOD) i cellevæsken. SOD kan neutralisere farlige frie radikaler, nemlig superoxid-anionen, der kan dannes ud fra frie radikaler (jvf. senere). SOD spalter superoxid-anionen til brintoverilte og fri ilt. Brintoverilten kan så bagefter spaltes af den jernholdige katalase til fri ilt og vand. Der findes imidlertid to SOD-aktiviteter, een i cellesaften og een mangan/zinkholdig i mitochondrierne (se under mangan).

Mangel på kobber kan ytre sig ved blodmangel. Måske har kobber betydning for jernstofskiftet. Kobber indbygges i leveren i et transportprotein, der benævnes coeruloplasmin. Dette og i øvrigt serum albumin transporterer kobberet rundt til andre organer.

Der forekommer en arvelig stofskiftesygdom, hvor coeruloplasmin ikke dannes. Denne sygdom (Wilsons sygdom) giver ophobning af kobber i organerne. Dette ytrer sig bl.a. ved leverskade og psykotiske symptomer. Det er vigtigt at skelne denne tilstand fra egentlige psykoser, da Wilsons sygdom kan behandles med kobberkomplekser.

Kobberforgiftning kan således behandles med penicillinamin, som opløser og mobiliserer det oplagrede kobber, som så kan udskilles med nyrerne.

 

3. Hvor findes kobber i kosten?

Kobbermangel er ikke beskrevet i Danmark. Kobber kan som jern forekomme i uorganiske former og som organisk kobber i form af de enzymer, der er beskrevet ovenfor. Organisk kobber forekommer i bl.a. kød og indmad. Kobber findes således i indmad (lever) i koncentrationer på ca. 50 mg/kg og i fisk i koncentrationer på 1-50 mg/kg.

 

4. Hvor meget må jeg tage?

Vi får tilstrækkeligt kobber på en varieret kost - ekstra supplementering (jvf. nedenfor) er ikke nødvendigt.
Koststudier viser, at voksne mennesker er i kobberbalance ved indtagelse af 2 mg kobber pr. dag. Små børn anbefales en daglig indtagelse på 0,05 mg pr. kg legemsvægt.

 

5. Hvem har øget risiko for at få kobbermangel?

Kobbermangel forekommer ikke i Danmark.

 

6. Hvad er symptomerne på kobbermangel?

Det vigtigste symptom er anæmi (se ovenfor).

 

7. Hvordan behandles kobbermangel?

En tilførsel på ca. 2 mg dagligt med kosten er tilstrækkelig - men som anført ovenfor findes kobbermangel ikke i Danmark.

 

8. Hvad er symptomerne på overdosering?

Overdosering er ikke beskrevet i Danmark, måske bortset fra arbejdsmedicinske skader, som ikke skal omtales her.

 

9. Må kobber indtages med andre lægemidler?

Der er ikke beskrevet interaktioner, men som kompleksbinder ligner kobber jern (se dette mineral).