Livsvinduet

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

Ser vi på vort indtag af mineraler, sporstoffer og af mange vitaminer, så gælder at hvis vi kun får tilført minimale mængder, så udvikles en mangelsygdom - ved ekstrem mangel indtræder døden. Får vi på den anden side tilført for meget af disse stoffer, så er der fare for udvikling af forgiftningssymptomer, evt. med døden til følge. Imellem disse dosisintervaller findes et område, hvor livsbetingelserne er optimale. I den lavere del af dette livsvindue er mangelsygdomme lige undgået, i den højere dosisdel har vi, som det senere skal diskuteres, måske en bedre livskvalitet end i den lavere del af livsvinduet.

 

Livsvinduet vil være forskelligt for mineraler, sporstoffer og vitaminer, og det vil være forskelligt fra person til person bestemt af alder, køn, arvelige faktorer og af de miljøfaktorer, vi udsættes for. Livsvinduets nedre del skal derfor fra myndighedernes synspunkt dække en indtagelse, som sikrer, at 95 % af befolkningen får sit minimalbehov dækket. Disse anbefalede daglige indtagelser udgives af Levnedsmiddelstyrelsen.
Levnedsmiddelstyrelsens redegørelse for næringsstofanbefalinger (jvf. internettet: http://www.vfd.dk/publikationer).