Mangan

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

Generelt om Mangan

Mangan indgår som hjælpefaktor i mange stofskifteprocesser. Af stor betydning er, at mangan indgår sammen med zink i anti-oxidationssystemet, superoxid-dismutase (SOD), i cellernes mitochondrier, hvor ilt omsættes til kuldioxyd og vand under dannelse af energiforbindelsen ATP.

Da der her foregår en overførsel af een elektron af gangen, og da denne giver risiko for dannelse af frie radikaler (den såkaldte superoxid-anion), skal SOD være til stede for øjeblikkeligt at omdanne dette stof til ilt og brintoverilte. Sidstnævnte er en meget stærk oxidant, så også denne skal inaktiveres. Dette sker ved hjælp af det jernholdige stofskiftesystem, katalase, som spalter brintoverilte til vand og ilt.

Manganmangel ses ikke i Danmark, men optræder en sådan, er det beskrevet, at den ledsages af sterilitet. Mangan findes i både kød og grøntsager.

Mangan tilført i store doser er giftigt. Mangan forgiftning er beskrevet i Indien, hvor arbejdere, der bryder manganmalm, ved længere tids eksposition udvikler en nervesygdom, der ligner rystelammelse (Parkinsons sygdom).