Molybdæn

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

Molybdæn kan forekomme i flere ladningsniveauer. Det er ikke vist, at molybdæn er livsnødvendigt for mennesket, for så vidt som mangelsymptomer ikke er påvist. På den anden side forekommer det i et livsvigtigt stofskiftesystem, idet molybdæn er en vigtig faktor for omsætningen af produkter fra arveanlæggene (xanthin oxidase). Molybdæn findes i planter.