Sporstoffer

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

Ved sporstoffer forstås stoffer, som er livsnødvendige, men kun i daglige tilførsler i størrelsesordenen mikrogram (dvs. tusindedele af 1 mg). Til gruppen af sporstoffer, der er nødvendige for mennesket kendes kun fire, nemlig selen, chrom, fluor og jod. For chroms vedkommende er det endog meget tvivlsomt, om det er et sporstof for mennesket. Af stoffer der med høj sandsynlighed fungerer som sporstoffer for dyr (gnavere), kan yderligere nævnes bor, nikkel og vanadin.