Sundt miljø

Clausen, Jørgen, professor, dr. med.

Den almindelige befolkning og politikerne har i de senere år øget opmærksomheden omkring et optimalt sundt miljø. Menneskets miljø omfatter det ydre miljø og det indre miljø. Førstnævnte omfatter miljøet på arbejdspladser og by- eller landmiljøet, f.eks. i vore boliger. Det indre miljø omfatter de processer i vores krop, som opretholder livet. I nærværende del af Web-doktor interesserer vi os primært for menneskets indre miljø, dvs. for de processer i vort legeme, som holder os sunde og raske.

 

Var det ydre miljø alene bestemmende, ville mennesket vel næppe opnå en gennemsnitlig levetid på mere end ca. 50 år. Men med de forebyggende foranstaltninger, som udspringer af industrialisering og moderne teknologi, opnår danskeren nu en middellevetid på 76 år for kvinder og 72 år for mænd, og mange bliver endda ældre. (Se i øvrigt afsnittet "Hvor lang tid kan et menneske leve").

 

Forebyggelsen omfatter vaccinationer mod sygdomsfremkaldende bakterier og virus, samt sikring af indtagelse af en kost med lavt fedt- og sukkerindhold. Som det skal diskuteres senere omfatter forebyggelse også viden om sammenhæng mellem kalorieindtagelse (energiindtagelse) og indtagelse af vitaminer og mineraler. Forebyggelse omfatter også viden om, at vi i forskellige perioder i vores liv skal afstemme vor kalorieindtagelse og indtagelse af livsvigtige stoffer. Spædbørn og voksende børn skal således have forholdsvis megen energi og indtage meget protein og andre livsnødvendige stoffer, for at de kan øge deres legemsvægt. I barndomsperioden er indbygningen af disse livsvigtige stoffer derfor større end forbruget (forbrændingen).

 

Man taler om, at børn skal øge deres "pool" af alle livets byggesten. I voksenperioden derimod skal poolen af livets byggesten fastholdes, dvs. at indbygningen skal svare til udskillelse + forbrænding. I seniet derimod, er der en fare for, at poolen ikke kan opretholdes, pga. at vi spiser for lidt. Skal vi leve et langt liv uden at svækkes, skal vort miljø fortsat forbedres gennem forebyggende foranstaltninger. Vi skal lære at spise en sund og nærende kost og undgå miljøbelastninger som f.eks. tobaksrygning og umådeholdent indtag af medicin og alkohol.