Alzheimers sygdom

Vandborg, Niels, speciallæge

                          

 Definition: 

 

 Alzheimers sygdom er en demenssygdom og som sådan karakteriseret ved tab af intellektuelle og sociale funktioner, som koncentration, hukommelse og orienteringsevne. 

 
 

 Hvem og hvor mange: 

 

 Rammer oftest personer over 60 år, hyppigere kvinder end mænd (måske fordi kvinder lever længere end mænd). 

 
 

 Symptomer: 

 

 Symptomerne kommer oftest snigende og udviklingen er uforudsigelig. I det tidlige stadie glemmer man begivenheder der lige er sket, glemmer aftaler, har problemer med at huske navne på personer og steder og har svært ved at finde ord. Personligheden ændrer sig med bl.a. humørsvingninger, irritabilitet og aggressivitet, som måske skyldes personens mangel på kontrol og hukommelse.
I et senere stadie mistes flere af de sociale funktioner og personen må ofte have hjælp til de fleste daglige funktioner såsom spisning, badning, påklædning og evt. personlig toilette. Orientering i tid og sted mistes, farer ofte vild, kan ikke finde deres eget badeværelse eller køkken..
Det sene stadie er karakteriseret ved total inaktivitet, personen kan ikke gå eller klare nogen som helst daglig aktivitet. Det kan være umuligt for personen at synke og der er stor risiko for fejlernæring.
Slutstadiet er koma og død, oftest som følge af infektion.
 

 
 

 Årsager: 

 

 Årsagen til at nogen rammes af Alzheimers sygdom er ikke kendt. Den menes ikke at være arvelig, men der er en større risiko for at få sygdommen, hvis ens forældre har haft den. 
Nervecellerne i flere områder af hjernen går til grunde.
 

 
 

 Behandling: 

 

 Det er vigtigt at få stillet en korrekt diagnose, hvorfor det er vigtigt tidligt at opsøge den praktiserende læge, når man selv eller oftest de pårørende får en mistanke. Det er dog vigtigt at slå fast, at symptomerne i det lette stadie kan optræde periodevist hos de fleste mennesker, specielt i stressede perioder.
Nogle af symptomerne og funktionsevnen kan bedres noget i kortere eller længere tid ved hjælp af nogle lægemidler, der øger mængden af ét af signalstofferne i hjernen.
Derudover er det vigtigt, afhængig af funktionstabet, med støtte til patienten og de pårørende. I de senere stadier af sygdommen er det ofte ikke realistisk at passe patienten hjemme.
 

 
 

 Prognose: 

 

 Udviklingen i symptomerne er som anført uforudsigelig og uden behandling vil døden optræde efter 7 – 10 år. 

 
 

Relevante emner

 Demens