Bihulebetændelse, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

                          

 Hvad er bihulebetændelse ? 

 

 Bihulebetændelse er en infektion i slimhinden i en af kraniets bihuler. Bihulerne består af pandehulen, kæbehulen og sibenscellerne, hvor sidstnævnte er beliggende på hver side af næseryggen. Alle bihulerne har afløb til næsesvælgrummet. Bihulebetændelse skyldes virus (oftest i forbindelse med øvre luftvejsinfektion, hvor afløbet fra bihulerne er nedsat) eller bakterier, der oftest kommer som en følge af virusinfektionen. De hyppigste bakterier er pneumokokker, streptokokker, staphylokokker eller hæmophilus influenzae samt branhamella catarrhalis. 

 
 

 Hvem kan få bihulebetændelse ? 

 

 Kæbehulerne og sibenscellerne er allerede anlagt og med luft i ved fødslen, hvorfor der kan ses infektion her allerede i det første leveår. Hvad angår pandehulerne udvikles disse først senere, og infektion her ses sjældent før 5-6 års alderen. Bihulebetændelse forekommer med samme hyppighed hos drenge og piger. 

 
 

 Hvilke symptomer er der ved bihulebetændelse ? 

 
  •  I de letteste tilfælde mærkes en trykkende fornemmelse over bihulerne sideløbende med forkølelsen, hvilket de mindre børn ikke giver udtryk for.
  • Ved en sekundær bakteriel infektion bliver næseflådet tykt og grønt.
  • Der tilkommer feber, hovedpine, træthed og lokal smerte/ømhed over kinderne.
  • Der vil oftest være smerter i overkæben eller tænderne i overmunden, især ved sammenbid.
  • Hvis afløbet fra bihulen, på grund af de hævede slimhinder i næsen, helt tilstoppes, vil der komme tiltagende, kraftige smerter.
  • Der kan i sjældne tilfælde, især i sibenscellerne, udvikle sig en byld, hvilket vil give kraftig hævelse omkring øjet.
  • Ved vedvarende uforklarlig feber samt hoste bør undersøges for bihulebetændelse ved enten røntgen- eller ultralydsundersøgelse.
 
 

 Hvordan smitter bihulebetændelse ? 

 

 Bihulebetændelsen som sådan smitter ikke, men forkølelsen, der ofte ligger forud for bihulebetændelsen, smitter. Smitten sker ved dråbeinfektion, det vil sige, at der ved nys, host mm. spreder sig virus (eller bakterier) med luften. Inkubationstiden er kort, hvis det drejer sig om forkølelsesvirus. 

 
 

 Hvordan behandles bihulebetændelse ? 

 

 I de fleste tilfælde kræves ingen specifik behandling, idet symptomerne forsvinder sideløbende med forkølelsen. Næsedråber (xymelin, otrivin, iliadin m.fl.) kan lette ubehaget ved at øge afløbet fra bihulerne, men bør ikke anvendes til børn under 1 år og ikke udover 7-10 dage. Hvis der kommer sekundær bakteriel infektion (tykt, grønt næseflåd og feber), må der ofte startes antibiotisk behandling, enten som tabletter eller i flydende form. Ved gentagne tilfælde af bihulebetændelse kan det skyldes, at barnet har polypper, og fjernelse af disse betyder ofte et fald i hyppigheden af infektioner. 

 
 

 Prognose 

 

 God, idet de fleste bliver raske enten spontant ved svind af forkølelsen eller efter behandling med antibiotika. Det kan ses, at bihulebetændelsen bliver kronisk, hvor fjernelse af polypper kan kurere barnet. I sjældne tilfælde må en øre-næse-hals-læge foretage sugning eller skylning af bihulerne. 

 
 

Relevante emner

 Hovedpine, børn