Blodforgiftning (hos nyfødte)

Bjerager, Mia, læge

                        


 
 

 Hvad er blodforgiftning? 

 

 Blodforgiftning hos nyfødte børn er en tilstand, hvor børnene har bakterier i deres blod, som gør dem syge. Det kan både skyldes en infektion som barnet har pådraget sig allerede før fødslen eller lige efter fødslen. Infektioner før fødslen kan skyldes at moderen er syg på fødselstidspunktet og har smittet barnet. Det kan også være fordi, at fostervandet har været gået i længere tid før fødslen (>24 timer) og den barriere mod bakterier, som fosterhinderne udgør, er brudt, så bakterier nemmere har ved at komme op til fosterhinder, moderkage, livmoder og barn.
Når barnet smittes efter fødslen kan det ses i forbindelse med lungebetændelser, fostervand i lungerne eller i forbindelse med misdannelser. 

 
 

 Hvem kan få blodforgiftning? 

 

 Det rammer hyppigere børn som er født for tidligt og derfor ikke har så godt og modent et immunsystem endnu.
Børn af syge mødre rammes hyppigere.
Der er forskellige forhold omkring fødslen, der gør barnet særligt modtageligt. Herunder er lang vandafgang, dvs. over 24 timer fra fostervandet går til barnet fødes, fødsel med sugekup, fødsel hvor barnet får fostervand i lungerne, fødsel hvor barnet udsættes for iltmangel.
 

 
 

 Hvilke symptomer ses ved blodforgiftning? 

 
  •  I begyndelsen er symptomerne sparsomme og ukarakteristiske.
  • Barnet kan være stille og grå-blegt.
  • Nogle børn er småklynkende og har svært ved at sutte.
  • Nogle børn smågylper og får gulsot.
  • Efter noget tid udvikler barnet pauser i vejrtrækningen, hvor under de bliver udtalt blå og kedelige at se på.
  • Nogle gange udvikler barnet vejrtrækningsbesvær. Barnet trækker vejret hurtigt, anstrengende og pustende.
  • Nogle børn udvikler udslæt og små blødninger i huden.
  • Det er sjældent at nyfødte børn har feber. Temperaturen kan lige så godt være meget lav.
 
 

 Hvordan smitter blodforgiftning? 

 

 Blodforgiftning er bakterier i blodet og det smitter ikke fra person til person. Smittevejene til det nyfødte barn er beskrevet ovenfor. 

 
 

 Hvordan behandles blodforgiftning? 

 

 Blodforgiftning hos et nyfødt barn er en alvorlig tilstand, så har man denne mistanke skal barnet straks indlægges på en neonatal afdeling (afdeling for nyfødte) og behandles. Da man skal være sikker på, at barnet får den rette antibiotika-mængde, skal det altid behandles med medicin gennem blodårerne da optagelsen i tarmen hos nyfødte børn er usikker. 

 
 

 Prognose 

 

 Prognosen er alvorlig, men meget afhængig af hvor medtaget barnet er, og hvor hurtigt man kommer i gang med behandlingen. Hos for tidlig fødte børn er prognosen endnu alvorligere og en del af de meget for tidligt fødte børn dør af denne tilstand.