Børnegigt

Bjerager, Mia, læge

                           

 

 Hvad er børnegigt? 

 

 Ledegigt er en kronisk betændelsestilstand, der fortrinsvis optræder i leddene, men også i enkelte tilfælde i bindevævet andre steder i kroppen.
Man ved ikke med sikkerhed, hvad der udløser betændelsen i leddene. Man kan forklare det ved, at kroppens immunsystem overreagerer for eksempel på en virusinfektion og immuncellerne går til angreb på leddene.
Ledegigt har et helt andet forløb hos børn end hos voksne, og meget tyder på, at det er tale om forskellige sygdomme, som blot har ledsymptomerne som fælles træk.
 

 
 

 Hvem kan få børnegigt? 

 

 Ledegigt rammer ikke kun gamle mennesker. I Danmark har omkring 800 børn ledegigt, og hvert år får ca. 100 piger og drenge konstateret sygdommen for første gang.
Arvelige egenskaber spiller en rolle. Mennesker med bestemte vævstyper har en særlig reaktionsevne overfor bestemte virusinfektioner og tarminfektioner, som kan føre til kronisk betændelsestilstand i leddene.
 

 
 

 Hvilke symptomer ses ved børnegigt? 

 

 Ledegigt hos børn er mange slags gigt. Det optræder i flere variationer, og de forskellige sygdomstyper behandles og kontrolleres lidt forskelligt. 

 
 
 
  •  Det væsentligste symptomer er smerter i et eller flere led igennem mindst 3 måneder.
  • Leddene kan være hævede og varme.
  • Der er ikke den normale bevægelighed i leddet.
  • Nogle gange begynder sygdommen med en periode med langvarig feber, udslæt og træthed. Der kan være blodmangel og hævede lymfekirtler. I begyndelsen er der ikke altid ledsymptomer.
  • Nogle børn med børnegigt kan få betændelse i øjets regnbuehinde. Derfor skal børn med ledegigt gå regelmæssig til øjenlæge for at blive kontrolleret.
  • Kæbeleddet er et af de led, der er svært at se. Da der også kan opstå gigtforandringer i dette led, skal børn med gigt kontrolleres hos en specialtandlæge.
  • Ingen enkel blodprøve kan afgøre, om et barn har børnegigt. Diagnosen kan først stilles, når en række andre sygdomme med lignende symptomer er udelukket. 
 
 

 Hvordan smitter børnegigt? 

 

 Ledegigt smitter ikke. Kost, træk kulde eller forstuvninger spiller ingen rolle for om sygdommen opstår. 

 
 

 Hvordan behandles børnegigt? 

 

 Behandling af børn med børnegigt er en specialistopgave. Behandlingen foregår på de lokale børneafdelinger i samarbejde med Rigshospitalets børneafdeling og Børneafdelingen på Skejby.
Behandlingen tilrettelægges efter barnets sygdomstype. Den består af en kombination af medicinsk behandling, fysioterapi, ergoterapi, skinnebehandling, øjenlægekontrol og tandlægekontrol.
 

 
 

 Prognose 

 

 Sygdomsforløbet er langvarigt og kronisk. Hos de fleste betyder det gode perioder vekslende med dårlige. Langtidsudsigterne afhænger dels af sygdomstypen, dels af om tidlig og regelmæssig behandling kan hindre udviklingen af følgetilstande, der varer ved - også når sygdommen er brændt ud.
Efter 10 år mærker 2/3 ikke mere til sygdommen. 1/10 har udviklet et svært handicap, resten fører et normalt liv med en lettere sygdomsaktivitet.