Brud af bådknoglen i håndroden

Angermann, Peter, speciallæge

Anatomi

Håndroden (se illustration) udgøres af otte små, uregelmæssige knogler, som indbyrdes er forbundet af mere eller mindre bevægelige led. Op mod underarmen danner tre af håndrodsknoglerne den ene side af håndleddet og ud mod fingrene danner fire andre håndrodsknogler relativt stive led ud mod mellemhåndsknoglerne. Bådknoglen (scaphoideum) er en af de større knogler i håndroden. Den ligger mellem håndleddet og tommelens rod og er bådformet, deraf navnet. Alle håndrodsknoglerne kan læderes ved skader, men de hyppigste knoglebrud og ledbåndsskader i håndroden sker ved bådknoglen.

 

Inddeling

Brud af bådknoglen kan inddeles i uforskudte og forskudte brud og i brud gennem den yderste 1/3 ud mod fingrene, den mellemste 1/3 og den inderste 1/3 op mod håndleddet.

 

Hvordan opstår skaden

Langt de fleste brud på bådknoglen opstår ved fald på strakt arm med samtidig kraftfuld opadbøjning af håndleddet f.eks. ved fald fremad under løb. Skaden ses derfor hyppigt ved kontaktsport så som fodbold og håndbold.

 

Symptomer på skaden

Der vil være smerter og ømhed på tommelfingersiden af håndleddet, ligesom der kan udvikle sig en hævelse i samme område. Der er imidlertid ingen fejlstilling og der kan være helt normal bevægelighed af håndleddet. Symptomerne er ofte beskedne og forbigående og kan opfattes som en forstuvning, hvorved den korrekte diagnose og behandling forsinkes.

 

Hvad kan du selv gøre, når skaden er sket

Det er vigtigt at få undersøgt håndleddet hos en læge eller på skadestuen.

 

Hvordan undersøger lægen skaden i første omgang

Hvis der er mistanke om brud af bådknoglen vil lægen få foretaget en akut røntgenundersøgelse med specialoptagelser. Undertiden kan bruddet ikke ses ved den første røntgenundersøgelse og man vælger da normalt at behandle med en gipsskinne i en til to uger og så foretage en ny røntgenundersøgelse. Baggrunden for dette er, at bruddet med tiden bliver mere synligt på røntgenoptagelser p.gr.a. afkalkning af knoglen lige omkring bruddet. Hvis der efter den anden røntgenundersøgelse stadig ikke er synligt brud, men fortsat smerter og ømhed, kan en knogleskanning med meget høj sikkerhed fastslå, om der er tale om brud eller ej.

 

Behandlingsmuligheder

Standardbehandlingen ved brud af bådknoglen er gipsbandage anlagt cirkulært på underarmen fra lige under albue til tommelens yderled i 8-12 uger. Der vil dog ofte af forskellige grunde vælges en anden behandling. F. eks. kan visse brudtyper behandles med gipsbandage i en kortere periode og i andre tilfælde kan lægen vælge, at behandle med gipsbandage som inddrager albuen i de første uger og så derefter skifte til den kortere gipsbandage i den resterende tid. Hvis bruddet er forskudt mere end en millimeter, vil lægen overveje om der skal opereres. Baggrunden for dette er dels at der er en øget risiko for manglende heling ved forskudte brud (se nedenfor) og dels at forskydningen med tiden kan medføre, at der udvikles slidgigt i håndled eller håndrod. Ved operation sættes bruddet på plads og fikseres med en specialskrue, som placeres inden i knoglen fra den ene ende til den anden. Efter operationen anvendes gipsbandage i en periode.

 

Følgeskader og komplikationer

Næsten 1/5 af alle patienter med brud af bådknoglen har samtidig anden skaden ved håndleddet så som brud af de øvrige håndrodsknogler eller ledbåndsskade. Enkelte af disse følgeskader kræver særlig behandling, f.eks. operation, og det er derfor også vigtigt, at disse skader opdages.

Det sker desværre ikke sjældent, at et brud af bådknoglen ikke heler og i stedet danner et såkaldt falsk led. Problemet ved dette er dels at et falsk led ofte medfører smerter, stivhed og påvirket funktion af håndleddet og dels at der i løbet af nogle år vil udvikle sig slidgigt af håndleddet, som kan være invaliderende. Risikoen for manglende heling er størst for brud gennem den inderste 1/3 af bådknoglen op mod håndleddet samt ved forskudte brud, men er også forøget, hvis den korrekte behandling forsinkes. Derfor er det vigtigt at søge læge eller skadestue ved håndledssmerter opstået efter fald.