Bygkorn, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

                     

 Hvad er bygkorn ? 

 

 Et bygkorn er en infektion i en kirtel beliggende omkring roden af et øjenhår. Optræder ofte i forbindelse med anden påvirkning af øjenlågsranden (f.eks. en irritationstilstand som følge af allergi), men kan ligeledes ses som eneste infektion. 

 
 

 Hvem kan få bygkorn ? 

 

 Principielt kan alle få bygkorn, men børn med eksempelvis allergi, hvor der er kløe i øjnene (ofte er der især kløe på øjenlågranden), har en større risiko, idet den mekaniske påvirkning ved kløen og påførelsen af bakterier til øjet øger risikoen for såvel bygkorn som regulær øjenbetændelse. 

 
 

 Hvilke symptomer er der ved bygkorn ? 

 
  •  Starter ofte med rødlig misfarvning svarene til et lille område på øjenlågsranden.
  • Hurtig tilkommer hævelse, varme og ømhed samt eventuelt delvis hævelse af selve øjenlåget.
  • Efterhånden kan der på toppen af hævelsen komme en gullig plet (pus), som springer hvorved den lille ”byld” tømmer sig, oftest ind i øjet.
  • Herefter vil tilstanden normaliseres, og der kommer sjældent arvævsdannelse på øjenlågsranden.
  • Et bygkorn varer typisk 2-4 dage.
 
 

 Hvordan smitter bygkorn ? 

 

 Bygkorn erhverves oftest ved, at bakterier påføres øjets slimhinde mekanisk ved eksempelvis kløe. Dette i kombination med at slimhinden på grund af kløen og irritationstilstanden har en brudt overflade, giver risiko for infektion. 

 
 

 Hvordan behandles bygkorn ? 

 

 Som det fremgår af ovennævnte, har et bygkorn tendens til at tømme sig selv, hvilket giver risiko for regulær øjenbetændelse. Derfor bør der behandles med antibiotisk øjensalve eller –dråber oftest i form af enten kloramfenikol eller fucithalmic. Behandlingen skal primært ske af det øje, hvor bygkornet sidder, men hvis det er et mindre barn, der klør sig i øjet, kan behandling af begge øjne være nødvendig. Hvis behandlingen opstartes hurtigt, det vil sige, så snart bygkornet er synligt, kan det hindre, at der sker en samling af pus på toppen og dermed en udtømning. 

 
 

 Prognose 

 

 God, idet alle bliver raske hurtigt. Eneste komplikation, som kan optræde ved manglende antibiotisk behandling, er øjenbetændelse.