Diabetesretinopati (nethindekomplikationer pga. sukkersyge)

MARS - Medicinsk faktadatabase

Hvad er nethindekomplikationer pga. diabetes ?

Diabetes gør, at blodkarrene i øjets nethinde forandrer sig . Disse forandringer kaldes retinopati, der betyder ”syg nethinde”. De fleste patienter, som længe har haft sukkersyge, har en eller anden form for forandringer i blodkarrene. Men langt fra alle får forandringer som truer synet. Synet trues, hvis der opstår en blødning i midten af nethinden ved den såkaldte gule plet – det sted vi bruger for at se skarpteller, hvis der dannes nye blodkar. Disse bløder let, danner ar på nethinden og kan medføre nethindeløsning.

Foruden langvarig sukkersyge kan også forhøjet blodsukker øge risikoen for synstruende nethindekomplikationer.

 

Hvordan opdager og undersøger man nethindekomplikationer pga. diabetes ?

Ved let diabetesretinopati har man som regel ingen symptomer. Synet kan blive nedsat ved mere længerevarende komplikationer, men det behøver ikke at blive det. Nedsat syn hos en patient med diabetes kan også bero på andre øjensygdomme, f.eks. grå stær. Undersøgelse af øjebaggrunden er vigtig for at diagnosticere nethindekomplikationer ved sukkersyge.

 

Hvordan kan nethindekomplikationer pga. diabetes behandles ?

Laserkirurgi

Mulighederne for at behandle diabetesretinopati er udviklet gennem de seneste tyve år. Ved hjælp af laserkirurgi kan blodkar der lækker tætnes og nydannelse af et blødende blodkar stoppes. Store blødninger eller letblødende blodkar kan fjernes ved kirurgisk indgreb gennem glaslegemet. Nye behandlingsmetoder har i betydelig grad mindsket risikoen for synsnedsættelse eller blindhed ved diabetes. Resultaterne bliver bedst, hvis behandlingen påbegyndes tidligt, helst inden synet er blevet påvirket. 

Kontroller efter operation

Selv om behandlingen lykkes, er det sjælden, at synet bliver helt normalt igen. Derfor er det vigtigt, at nethinden, hos alle patienter med diabetes, bliver undersøgt regelmæssigt og med højst et års mellemrum. Det kan ske ved fotografering af øjenbaggrunden eller undersøgelse hos øjenlægen, for så hurtigt som muligt at opdage de personer, som har behov for laserbehandling. Man er i dag enige om, at alle, som får medicin for sukkersyge, bør undersøges med højst 1 års mellemrum efter at de har haft sygdommen mindst 10 år. 

I enkelte tilfælde kan karforandringerne i nethinden hos patienter med diabetes forværres efter en operation for grå stær. Mange patienter skal derfor undersøges ekstra nøje efter operationen.