Enkoprese/manglende tarmkontrol, børn

Hansen, Mai-Britt, læge

Hvad er enkoprese ?

Ved enkoprese forstås, at barnet flere gange har enten frivillig eller ufrivillig afføring i bukserne eller på upassende steder, som ikke er acceptable indenfor den kultur, det lever i. For at man kan tale om manglende tarmkontrol, skal barnet være mindst 4 år, da børn i deres normale udvikling først er modne nok til at kontrollere afføringen omkring 2-3 års alderen. Der er store individuelle forskelle, men man regner med, at
ca. 95% af alle børn er renlige med afføring i 3-4 års alderen.

Symptomet skal være der, mere end 1 gang om måneden og vare i en periode på
mindst 6 måneder. Det er vigtigt, at der ikke er nogen fysisk årsag til symptomet.

 

Hvem får enkoprese ?

Børn over 4 år kan have enkoprese, som det eneste symptom. De kan også have
det som en del af mere omfattende følelsesmæssige eller adfærdsmæssige
forstyrrelser, og det ses hyppigere hos mentalt retarderede børn. Ved skolestart har ca. 1 % af alle børn symptomet. Drenge 3-4 gange så hyppigt som piger. 1/3 af disse børn har også ufrivillig vandladning om natten. Der er ikke nogle enkle årsagssagsforhold, som kan forklare symptomet. Man mener både, at uhensigtsmæssig renlighedsopdragelse, følelsesmæssige konflikter, sen modning af kropslige funktioner og sociale forhold har indflydelse på symptomets opståen. Arvelighed ser ud til at spille en mindre rolle.

 

Hvilke symptomer er der ved enkoprese ?

Det vigtigste symptom er den upassende placering af afføring enten i bukserne eller i omgivelserne.

Nogle børn kan også placere det andre steder på kroppen. Symptomet kan vise
sig ved, at barnet aldrig har været renligt, hvilket ofte skyldes uhensigtsmæssig renlighedsopdragelse. Symptomet kan også vise sig ved, at barnet efter en periode med normal kontrol af afføringen igen i en periode bliver urenlig, hvilket ofte forudgås af psykiske konflikter. Enkoprese er et ubehageligt symptom både for barnet og familien, da det er forbundet både med lugt og besvær, men også med følelser som skam og flovhed. Det kan påvirke barnets aktiviteter i øvrigt og medføre drillerier fra andre børn.

 

Hvordan behandles enkoprese ?

For det første er det vigtigt at udelukke en fysisk årsag til symptomet og dette gør man via lægelig undersøgelse. For det andet har det betydning for behandlingen, om symptomet er det eneste, eller om der samtidig er følelsesmæssige eller adfærdsmæssige forstyrrelser, som kræver speciel behandling. Det er under alle omstændigheder vigtigt at afdramatisere symptomet. Den mest effektive behandling af symptomet er adfærdsterapi, men også familiesamtaler er vigtigt for at støtte barnet bedst muligt.

 

Prognose.

Prognosen er god på lang sigt og enkoprese hos normalt begavede unge er meget sjælden.