Epikriser, børn

Hallum, Eva, socialrådgiver

En epikrise er et lægebrev. Det betyder, at egen læge - og hvis henviser er anden lægelig instans såsom et hospital - så bliver egen læge og henviser holdt orienteret om den børne- og ungdomspsykiatriske undersøgelse. Den vigtigste epikrise formuleres, når et undersøgelsesforløb eller et behandlingsforløb er afsluttet.

En epikrise indeholder meget kortfattede oplysninger om:

 
 
  • Baggrund for henvisningen.
  • Hvordan er barnet undersøgt og hvad er resultatet.
  • Evt. relevant oplysning om andre samarbejdspartnere såsom socialforvaltning og erklæring.
  • Oplysning om eventuel aktindsigt.
  • Hvilke hjælpeforanstaltninger anbefales fremover.
 
 

Hvis et barn først kommer forambulant og senere skifter status, dvs. går til indlæggelse eller ambulant, så skrives der hver gang et lægebrev, men ofte meget kortfattet.

Det er en almindelig rettighed, at kende epikrisen, og helst skal man sørge for, at familien får det i hånden, når en undersøgelse eller behandling afsluttes.