Falsk strubehoste, børn

Ravn, Susanne Holst, læge

Hvad er falsk strubehoste ?

Falsk strubehoste skyldes en virusinfektion (oftest para-influenzavirus), der medfører hævelse omkring stemmelæberne i struben. Det giver hæshed og besværet vejrtrækning. Hævelsen er værst, når barnet ligger ned, og derfor starter symptomerne oftest tidligt på natten.

 

Hvem kan få falsk strubehoste ?

Falsk strubehoste ses langt overvejende i alderen 3 måneder til 5 år, men kan i sjældne tilfælde optræde hos helt spæde eller op i skolealderen. Der er en familiær disposition til falsk strubehoste, således at børn af forældre, der som børn har haft falsk strubehoste, hyppigere får lidelsen. Falsk strubehoste ses hyppigere hos drenge end piger.

 

Hvilke symptomer er der ved falsk strubehoste ?

 
  • Falsk strubehoste starter typisk meget pludseligt 1-2 timer efter, at barnet er lagt i seng.
  • Symptomerne er vejrtrækningsbesvær (når vejret trækkes ind – og ikke ud), hæshed og en gøende hoste, der lyder nærmest som søløvegøen.
  • Ofte er barnet angst og grædende.
  • Normalt er der kun let feber.
  • Episoden varer som regel under ét døgn.
 
 

Hvordan smitter falsk strubehoste ?

Falsk strubehoste smitter formentlig ved inhalation af dråber med virus fra host, nys eller snot.
De fleste børn får kun falsk strubehoste en eller få gange, men der er nogle børn, der har det mange gange.

 

Hvordan behandles falsk strubehoste ?

 
  • Falsk strubehoste behandles i første omgang i hjemmet: Barnet tages op på skødet, beroliges og skal have kold luft for eksempel ved et vindue. Det er ofte behandling nok. Tidligere brugte man vanddamp i køkken eller bad, men det besværligt og bruges ikke mere.
  • Bedres barnet ikke på dette, skal barnet vurderes af en læge og eventuelt indlægges. Her gives eventuelt inhalation med ilt og medicin. Der bruges binyrebarkhormon (som ligeledes kan gives som mikstur eller indsprøjtning), der får slimhindehævelsen til at svinde, eller adrenalin, der har samme effekt, men hurtigere indsættende og kortere varende.
  • Hvis barnet bliver savlende uden at kunne sige noget, kaldes der 112, idet det kan dreje sig om en alvorligere infektion lokaliseret til strubelåget.
  • Penicillin har ingen effekt på virusinfektionen.
  • Regulær forebyggelse ikke mulig, men løftet hovedgærde (f.eks. telefonbøger) og kølig luft i soverummet kan nedsætte risikoen. Eventuelt kan barnet sove siddende i f.eks. en autostol.
 
 

Prognose

God. I sjældne tilfælde kan der være tale om livstruende vejrtrækningsbesvær med blåfarvning om munden. Dette ses dog særligt ved strubelågsbetændelse (skyldes bakterier), der efter indførelsen af Hib-vaccinen ses ekstremt sjældent.